Serveis / Serveis de gestió

Persones i Valors

La missió de l’Àrea de Persones i Valors consisteix a facilitar i donar suport als responsables d'equips en la gestió del cicle de vida laboral dels professionals (des del moment de la selecció i contractació i fins a la desvinculació) mitjançant la dinamització de processos i eines.

Serveis

El model es fonamenta en el Pla Estratègic i en el HRS4R i consta de 3 blocs:

  • Desenvolupament de Persones: Definint polítiques estratègiques que afavoreixin el desenvolupament professional (selecció de personal, descripció de categories i carrera, pla d'avaluació, formació, etc.).
  • Benestar: Cuidant als professionals en la seva dimensió física i emocional (Prevenció de Riscos Laborals, Clima Laboral, Comunicació i participació, etc.).
  • Gestió i Administració de Personal: Dissenyant processos i eines que ens permetin ser més eficaços i donant continuïtat a la gestió dels contractes i administrativa de personal.

Equip

Contacte

Àrea de Persones i Valors

Edifici SJD Pediatric Cancer Center. 4ª planta.
Santa Rosa, 39-57
08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona)
fercerca.rrhh(ELIMINAR)@sjd.es
Tel. 93 600 97 51