Serveis

Serveis cientificotècnics

Actualment Sant Joan de Déu posa a disposició del seu personal investigador un catàleg de serveis cientificotècnics i infraestructures fonamentals per a l'execució dels seus projectes de recerca. Tots aquests serveis estan integrats dins de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu.