La Fundació

La Fundació Privada per a la Recerca i Docència Sant Joan de Déu té com objectiu contribuir a la millora de la salut i el benestar de les persones, fomentant, donant suport i coordinant la recerca que es realitza en els centres de Sant Joan de Déu d'acord amb els seus valors: Hospitalitat, Respecte, Qualitat, Responsabilitat i Espiritualitat.Missió, visió i objectius

L'objectiu de la Fundació és treballar conjuntament amb els hospitals i centres de Sant Joan de Déu per ampliar el coneixement científic i millorar l'atenció sanitària a les persones que pateixen problemes de salut. Així mateix, vol que això es faci de manera integrada dins l'àmbit de l'assistència, tenint molt en compte les persones malaltes i els seus familiars. Entén les investigacions com un procés participatiu i interdisciplinari, on la interacció entre els professionals i la societat genera iniciatives enriquidores que proporcionen una resposta adient a les necessitats de les persones.

La tasca de la Fundació s'emmarca dins l'activitat de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, que, partint del concepte d'hospitalitat i amb un caràcter universal, procura acollir, atendre i ajudar les persones, especialment les més vulnerables o amb problemes d'integració social o de salut. La recerca de Sant Joan de Déu abasta diferents àrees de coneixement, fonamentalment en els camps de la salut maternoinfantil i la salut mental, tot i que també hi ha grups que investiguen altres branques, entre les quals destaquen la recerca sobre poblacions socialment vulnerables.


Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Província d'Aragó - Sant Rafael

La Fundació de Recerca Sant Joan de Déu forma part de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu · Província d'Aragó - Sant Rafael, una Organització No Lucrativa internacional que cuida l'acollida, la promoció de la salut i l'acompanyament dels més vulnerables.

L’Ordre Hospitalari Sant Joan de Déu té el seu origen al segle XVI, i actualment és present en més de 50 països d'arreu del món. Està formada per 1.230 germans, més de 40.000 col·laboradors entre professionals i voluntaris, i més de 300.000 benefactors. La Província d’Aragó – Sant Rafael, una de les tres en què es divideix l'estat espanyol, està integrada per més de 5.000 professionals, 1.052 voluntaris i 81 germans, a més d'una xarxa de donants.

Sota el concepte d'Hospitalitat, es cuida l'acollida, la promoció de la salut, l'acompanyament i el compromís en les realitats més vulnerables de la nostra societat des d'un concepte ampli d'universalitat i afavorint la professionalitat. El treball que l'Ordre realitza a la Província és visible a través de centres assistencials, hospitals, centres de salut, serveis socials i comunitats de religiosos. Es tracta de centres plurals amb un compromís social compartit en molts casos amb altres institucions de caràcter públic, eclesial o privades amb les que hi ha una afinitat en la motivació i una visió compartida.