Serveis

Els equipaments amb tecnologia puntera, personal tècnic especialitzat amb un alt coneixement, juntament amb estructures administratives formades per professionals de la gestió, milloren el desenvolupament i l'activitat de recerca realitzada en els centres de Sant Joan de Déu.