La Fundació

Convenis i xarxes institucionals

Nacionals

RedOTRI – Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación

La Fundació Sant Joan de Déu forma part  de la Red OTRI des de 2011.

Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias

El Departament d'Innovació de la Fundació Sant Joan de Déu i l'Hospital Materno Infantil Sant Joan de Déu, dirigit pel Dr. Jaume Pérez Payarols, forma part de la plataforma ITEMAS que pretén fomentar la innovació en tecnologia sanitària. Xarxa finançada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

 

RECLIP

La Unitat de Recerca Clínica forma part de la Red Española de Ensayos Clínicos Pediátricos (RECLIP) des de 2016, i la seva coordinadora la Joana Claverol del Comitè Executiu.L'objectiu de RECLIP és crear una xarxa desenvolupada i personalitzada de les millors unitats nacionals d'assaigs clínics, assegurant un entorn i una infraestructura adequades per la realització d'assaigs clínics pediàtrics segurs i efectius.

Spanish Clinical Research Network

L'equip de la Unitat de Recerca Clínica, coordinat per la Joana Claverol, forma part d'aquesta estructura de recolzament a la recerca clínica, i en particular als assaigs clínics multicèntrics.

Europees

Enterprise Europe Network

La Fundació Sant Joan de Déu és membre de la Enterprise Europe Network; una xarxa que impulsar el creixement i l'ocupació, formada per unes 600 organitzacions de més de 50 països.

 

Euraxess

La Fundació Sant Joan de Déu és membre de Euraxess, on es facilita l'accés a tota una font de serveis de la informació i suport per a tots els investigadors europeus i no europeus que volen dur desenvolupar la seva carrera investigadora a Europa.

BESTPRAC – COST action TN1302

La Fundació Sant Joan de Déu, i concretament els tècnics de gestió de projectes internacionals, formen part d'aquesta xarxa europea des de 2017. El seu principal objectiu és establir una xarxa de gestors de projectes d'investigació europeus i internacionals per intercanviar experiències i coneixements, desenvolupar bones pràctiques i així recolzar l'excel·lència en la recerca.

 

Vision2020: The Horizon Network

La Xarxa Vision2020: The Horizon Network és una plataforma de col·laboració que connecta Instituts de Recerca, Universitats i Empreses per a promoure col·laboracions entre aquestes entitats, amb l'objectiu de presentar-se a les convocatòries Horitzó2020. Actualment la plataforma està constituïda per més de 60 Centre de Recerca i Universitats i més de 200 PiMEs.

 

European Network of Paediatric Research at the European Medicines Agency

L'equip de la Unitat de Recerca Clínica, coordinat per la Joana Claverol, forma part d'aquesta xarxa formada per centres de referència en la investigació i la realització d'estudis clínics en nens.

 

Task-force in Europe for Drug Development for the Young

L'equip de la Unitat de Recerca Clínica, coordinat per la Joana Claverol, forma part d'aquesta xarxa d'excel·lència que es centra en estructurar els eforços dedicats al desenvolupament de medicaments adaptats a nens.