Serveis / Serveis de gestió

Administració i Finances

L’Àrea d'Administració i Finances té com a missió vetllar perquè els recursos financers de l'Entitat es gestionin de manera eficient, segons el marc normatiu vigent, garantint la seva sostenibilitat.

Serveis

 • Gestió comptable i fiscal.
 • Comptabilitat de proveïdors i clients.
 • Comptabilitat de l'immobilitzat.
 • Comptabilitat de nòmines.
 • Tresoreria i pagaments de liquidacions de despeses.
 • Fiscalitat de l'entitat.

Control de gestió

 • Elaboració i seguiment del Pressupost de l'Entitat.
 • Preparació, anàlisi i reporting de la informació financera per ajudar a la correcta presa de decisions.
 • Preparació dels Comptes Anuals.

Sostenibilitat

 • Cerca de fonts de finançament alternatives.
 • Garantir el no malbaratament dels recursos.
 • Treballar per a l'assoliment de l'equilibri financer.

Altres

 • Legal: Revisió de Convenis / Contractes, Compliance, Transparència.
 • Gestió de Compres d'immobilitzat.
 • Autoritzacions sanitàries per a enviaments de mostres biològiques.
 • Interlocució amb el Delegat de Protecció de Dades.

Equip

Contacte

Àrea d'Administració i Finances

Edifici SJD Pediatric Cancer Center. 4ª planta.
Santa Rosa, 39-57
08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona)
clara.goula(ELIMINAR)@sjd.es
Tel.: 93 600 97 51 ext.: 77804