Recerca

Programa de Formació

L'objectiu prioritari del Programa Formatiu és perfeccionar les qualificacions i habilitats professionals necessàries per a dur a terme el treball i en el cas del personal investigador per a dur a terme una investigació traslacional i d'excel·lència en les línies d'investigació prioritzades per l'IRSJD, i en Innovació.

Apostem pel talent i el desenvolupament del capital humà i, amb aquest objectiu el pla estratègic 2019-2022 inclou diverses línies de treball orientades a reforçar la formació del personal.

A qui va dirigit?

El pla de formació contempla com a destinataris/es principals el personal en formació i jove investigador/a contractats per la FSJD (o Ciber), i el personal que integra l'Institut de Recerca: personal en formació, personal tècnic de suport, personal post- doctoral i sènior tant propi com adscrit. Aquest programa formatiu també està dirigit al Personal de Gestió i Innovació i al personal de la Unitat d'Assajos Clínics de la FSJD.

Per una altra banda, aquest programa també estarà obert al personal dels diferents centres hospitalaris de l'Orde Sant Joan de Déu que desitgi orientar-se cap a la investigació.