Recerca

Comitè d'Ètica d'Investigació amb medicaments (CEIm)

El Comitè d'Ètica d'Investigació amb medicaments (CEIm) és un comitè adscrit a la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu, acreditat per part de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut d'acord amb la legislació vigent (Reial Decret 1090/2015 de 4 de desembre) per tal de vetllar per la protecció dels drets, seguretat i benestar dels éssers humans que participen en projectes de recerca que els puguin comportar algun risc físic o psicològic i donar-ne garantia pública, avaluant la correcció metodològica, ètica i legal d'aquests projectes i fent el seguiment de la seva realització en els centres inclosos en el seu àmbit d'actuació.