Recerca

Accés a iFundanet

L'aplicació d'iFundanet permet la gestió dels Currículums Vitaes del personal investigador pertanyent a algun centre de Sant Joan de Déu. A més de ser l'eina de gestió interna del personal contractat per a la Fundació de Recerca SJD.