Recerca

Innovació social

La recerca social permet obtenir nous coneixements en el camp de la realitat social, i al mateix temps estudia les situacions socials d'un col·lectiu per diagnosticar-ne necessitats i problemàtiques. Un dels objectius d'aquesta recerca és poder donar resposta a les necessitats de la societat.

Dins de la recerca social també trobem línies enfocades a millorar la docència i la formació dels diferents estudiants en els camps de la infermeria i les cures, a través de metodologies innovadores i millores en els programes formatius.

Permet obtenir coneixements en el camp de la realitat social i estudiar les situacions socials d'un col·lectiu per diagnosticar-ne les problemàtiques i necessitats.

Línies i projectes d’investigació

Campus Docent Sant Joan de Déu

La recerca en acció social i innovació docent són dues de les línies de recerca del Grup d'investigació en infermeria, educació i societat (GIES).


A més, de les línies de recerca social, els centres de Sant Joan de Déu participen i lideren els següents projectes:

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona, Sant Joan de Déu Serveis Socials Valencia, Jesús Abandonado, Atenció Espiritual OSHJD

  • Estudio cualitativo sobre las necesidades espirituales de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social

Fundació de Recerca Sant Joan de Déu