Innovació / Projectes

Unitat d'Excel·lència en Diabetis (001-P-001226)

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, en col·laboració amb la Corporació Sanitària Parc Taulí, lidera aquest projecte que consisteix a transformar la prestació assistencial dels serveis de diabetis infantil, aconseguint una medicina personalitzada que ofereixi a cada pacient el que necessita en funció de les seves característiques tant biològiques (dades clíniques) com biogràfiques (context social i nivell d'adherència clínica).

El projecte Unitat d'Excel·lència en Diabetis té com a objectiu promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat, a través dels següents punts:

  1. Millorar els resultats de salut de la població diabètica tipus 1:
    • Transformant la forma de prestar un servei assistencial, que permetrà oferir als pacients amb diabetis una atenció medica personalitzada.
    • Aplicant de forma optimitzada la tecnologia disponible (infusors subcutanis continus de glucosa) i introduir una nova plataforma de seguiment.
  2. Canviar els processos i el model de relació amb els nostres pacients, de manera que sigui referència d'innovació organitzativa.
  3. Crear un model de referència internacional, que sigui l'epicentre d'una xarxa de col·laboració internacional liderada des d'un centre de Catalunya.

Com a resultats del projecte es pretén, per una banda, crear un nou model assistencial de diagnòstic i tractament de la diabetis infantil tipus 1, basat en un model de medicina de precisió; i per l'altra, un nou model de finançament basat en una transferència de risc al proveïdor tecnològic, a través d'un model de relació amb el proveïdor tecnològic basat en la compra de serveis i resultats (patient reported outcomes).

Duració del projecte: 5 anys
Data d'inici: 01/01/2019
Data d'acabament: 31/12/2023
Finançament: Aquest projecte ha estat cofinançat en un 50% (3.285.389 euros) pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Cost Total del Projecte coordinat: 6.570.778 euros.
Investigadors principals: Marta Ramon i Roque Cardona

El següent projecte està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través del programa de Compra Pública d'Innovació en Salut.