Innovació / Projectes

TinyBrains

Licitació de contractació d'una instal·lació d'animals per dur a terme els estudis preclínics amb la plataforma de recerca TinyBrains, un dispositiu de neuroimatge òptica per desxifrar l'enllaç que falta entre el dany cerebral cel·lular i la unitat neurovascular durant la malaltia aguda.

Període de licitació obert des del 3 al 24 de gener

El projecte TinyBrains

El projecte europeu Tiny Brains desenvoluparà un aparell avançat de neuroimatge, basat en tecnologies fotòniques i concebut a través de diferents tècniques, per entendre els mecanismes causants del dany cerebral en pacients amb cardiopaties congènites.

TinyBrains: Entenent els mecanismes del dany cerebral en infants amb cardiopaties congènites


EU

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut del conveni de subvenció núm. 101017113.