Innovació / Projectes

Step & Play

Problema o necessitat

Existeixen diversos sistemes robòtics de suport a  la rehabilitació del patró de la marxa, però presenten 3 inconvenients principals:

  • Alt cost
  • Dimensions i complexitat de funcionament.
  • No dissenyats específicament per a pacients pediàtrics.
Proposta Sistema robòtic de baix cost que permet la rehabilitació de la marxa amb control remot, permetent potencialment una rehabilitació des de casa.
Sector Terapèutica, rehabilitació

Etapa de desenvolupament

  • Recerca bàsica
  • Desenvolupament
  • Aprovació i llançament
  • Assaig clínic / Validació
  • Pre-industrialització
  • Comercialització