Innovació / Projectes

SOFTBONE – Soft bone cement for better treatment of osteoporotic fractures

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu participa en el projecte SOFTBONE, en el que es desenvoluparà un nou ciment per tractar fractures òssies vertebrals. L'objectiu és oferir una nova manera de tractar aquestes fractures en pacients amb osteoporosi i reduir la re-hospitalització i els costos associats.

El tractament existent consisteix a injectar ciment ossi al cos vertebral, donant un alleujament instantani i actuant prevenint el col·lapse. No obstant això, els ciments ossis que s'utilitzen per tractar les vèrtebres són massa rígids per l'os del voltant i causen noves fractures en un 40% dels casos. El projecte SOFTBONE pretén reduir aquest percentatge a un 5% a partir de la nova formulació d'un ciment nou que s'ha desenvolupat perquè sigui més tou i que no altera la biomecànica òssia. A més, també s'analitzarà l'estalvi associat a l'ús d'aquest nou ciment, a partir d'un assaig clínic. Un segon objectiu és estudiar el possible ús d'aquest ciment en discs degenerats dolorosos.

Entitats participants: Uppsala University, Uppsala Innovation Centre AB, InOssia AB, University Hospital of Heidelberg, Medical University of Lodz, Servicio Madrileño de Salud, Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
Nº de referència: 20519
Ajut concedit: 271.875,00€
Data d'inici: 01/01/2020
Duració del projecte: 3 anys
Investigador principal: Dr. Óscar Izquierdo

Informació relacionada

El projecte SOFTBONE desenvoluparà un nou ciment per tractar fractures òssies. SJD Recerca.

EIT Health is supported by EIT, a body of the European Union.

logo EITHealth i bandera de la Unió Europea