Innovació / Projectes

SAFE-infusion · Stop Adverse Fluid Events in Infusion: weak-link tube connection and air removal devices monitored in the cloud for safer, more accurate and cost-effective IV therapy in hospital and at home

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu participa en el projecte SAFE-Infusion, en el que es desenvoluparan dos dispositius mèdics per tal de millorar els tractaments de teràpia intravenosa actuals que fan servir principalment pacients amb malalties cròniques, càncer, etc. Aquests dos dispositius innovadors són el Relink, que connectarà tubs de nova generació, i l'AirVolt, que eliminarà les bombolles d'aire presents en les vies intravenoses, fent que la teràpia sigui més precisa i segura per a personal sanitari i pacients, així conduint a una recuperació més ràpida.

L'avanç de SAFE-Infusion a l'atenció sanitària que s'obtindrà es pot resumir en els següents 2 punts:

  • El Relink evitarà arrencades de la via intravenosa, el que provoca danys al/la pacient i fa un malbaratament de recursos fluids valuosos, inclosos els medicaments.
  • AirVolt permetrà detectar i eliminar bombolles d'aire nocives i vapors tòxics barrejats amb fluids intravenosos.

Aquestes dues tecnologies poden ajudar a reduir els costos hospitalaris, permetent l'administració per via intravenosa de forma segura en tots els entorns (a l'hospital i també en la llar), reduint així els esdeveniments adversos, els riscos laborals i mitigant la càrrega ambiental dels residus de plàstic i la petjada de carboni.

Entitats participants: Tada Medical AB, Tessen Solutions Limited (Gasgon Medical), Remote Signals Limited, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra E.P.E., Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
Nº de referència: 971225
Ajut concedit: 343127,50€
Data d'inici: 01/04/2021
Duració del projecte: 2 anys
Investigador principal: Dr. Ramon Mir Abellán

Enllaços d'interès

Sobre el projecte