Innovació / Projectes

Spiomet4Health

El projecte europeu SPIOMET4HEALTHun assaig clínic multicèntric de fase II, té com a objectiu avaluar l'eficàcia d'un nou tractament per adolescents i dones joves amb la síndrome ovària poliquística (SOP).

SPIOMET4HEALTH és el primer estudi d'una teràpia per SOP, una síndrome que avui dia no té cap tractament aprovat i que afecta entre el 5 i el 10% de les dones de tot el món.


Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l'acord de subvenció núm. 899671.

Repositori de documentació

Licitació de subcontractació d'una plataforma en línia per emmagatzemar imatges radiològiques i la seva anàlisi quantitativa i qualitativa per estudiar l'eficàcia i la seguretat d'un nou tractament (SPIOMET) per a la síndrome d'ovari poliquístic (SOP) en adolescents i dones joves.

Període de licitació obert fins al 14 de gener del 2022

Consulta tota la informació (en anglès)


Licitació de contractació d’una agència de traductors per al projecte "Estudi de l'eficàcia i seguretat d'un nou tractament (SPIOMET) per a l'ovari poliquístic Síndrome (SOP) en adolescents i dones joves (SPIOMET4HEALTH)"

Període de licitació obert fins al juliol del 2021

Consulta tota la informació (en anglès)