Innovació / Projectes

Polycystic Ovary – Spiomed

Problema o necessitat Entre el 5 - 10% de les dones en edat fèrtil sofreixen un trastorn metabòlic conegut com a síndrome d'ovari poliquístic o SOPQ. Depenent de com es manifesti la condició, sofreixen d'obesitat, infertilitat i desenvolupament de característiques corporals masculines.
Proposta

El tractament amb SPIOMET per al SOPQ va normalitzar les taxes d'ovulació posteriors al tractament amb major freqüència que els anticonceptius orals (OC).

Centrar el tractament del SOPQ en la reducció primerenca de la grassa hepato-visceral pot prevenir part de la posterior subfertilidad oligoanovulatoria.

Sector Farmacéutico

Etapa de desenvolupament

  • Recerca bàsica
  • Desenvolupament
  • Aprovació i llançament
  • Assaig clínic / Validació
  • Pre-industrialització
  • Comercialització