Innovació / Projectes

ORACIA · hOme-based Rehabilitation using an Artificial Companion for aphasIA

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu participa en el projecte ORACIA, en el que es desenvoluparà un producte innovador que facilitarà la realització d'exercicis de rehabilitació de persones amb afàsia. L'afàsia és un trastorn adquirit del llenguatge que afecta la comprensió de l'individu i la seva expressió en diferents modes de comunicació (escoltar, llegir, parlar, escriure, gesticulació i càlcul). És freqüent en pacients adults i afecta entre un 30 i un 40% de les persones que han tingut un ictus.

El projecte ORACIA confeccionarà un nou programari, desenvolupat i controlat per terapeutes, que estarà associat a una aplicació digital, proporcionant una nova solució de suport a la rehabilitació domiciliària. Mitjançant una plataforma basada en les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), ORACIA aborda la rehabilitació des d'una perspectiva holística (teràpia de la parla i del llenguatge, teràpia física i entrenament cognitiu) amb un enfocament terapèutic intensiu, d'alta repetició, orientat a tasques específiques.

ORACIA promourà l'extensió de la intervenció de rehabilitació realitzada a la clínica a l'entorn comunitari (p. ex. domicili del pacient, centre d'atenció domiciliària), reduint els costos associats a l'assistència sanitària de pacients afàsics.

Entitats participants: Instituto Pedro Nunes, NeuroInova, Clinica Recuperação Funcional da Trindade (CRFT), Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation - Rehazenter, Definition 12, Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
Nº de referència: aal-2021-8-167-CP
Data d'inici: 01/03/2022
Duració del projecte: 2 anys
Investigador principal: Dr. Raffaele Fiorillo , Dr. Antoni Callén, Dr. Josep Maria Haro