Innovació / Projectes

Hospital Líquid 4.0: Sistema digital expert d’assistència integral i personalitzada del pacient pediàtric

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona lidera aquest projecte que té per objectiu avançar en el canvi organitzatiu i assistencial de l'Hospital cap a una medicina més proactiva, col·laborativa i personalitzada, utilitzant com a palanca de canvi les TIC.

El projecte pretén incrementar l'evidència científica de l'eficiència i l'eficàcia de les tecnologies digitals com a eines clau en la prestació de serveis de salut.

Aquest projecte "Hospital Líquid 4.0 (HL4.0)" es divideix en 2 grans eixos de treball:

  1. Identificar i agregar totes les dades de salut generades dins i fora de l'Hospital (tant les ja existents a la HCE: clíniques, genòmiques, imatges biomèdiques o d'altres sistemes de l'hospital, com les generades pel propi pacient a través de comunitats de salut en línia, mHealth, etc.) i explotar-les amb sistemes de Big Data i anàlisi per donar suport a la decisió clínica i a la recerca.
  2. Assegurar la multicanalitat en el model d'atenció i la prestació de serveis, fent la transició des d'un model reactiu basat en "rebre i gestionar trucades" sense informació de l'interlocutor, cap a un model de gestió proactiu i informat de la salut dels pacients i la població.

Entitats participants: Vodafone, ALAMO, i2CAT, HSJD, FSJD
Nº de referència: COMRDI15-1-0015
Ajut concedit: 702.310,58 euros
Data d'inici: 15 d'octubre de 2016

Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER amb el suport d'ACCIÓ - Generalitat de Catalunya.