Innovació / Projectes

GazeLab BCN Innova

Problema o necessitat Diagnòstics poc precisos i increment de segones intervencions.
Proposta Digitalitzador de mobilitat ocular que enregistra, mesura i interpreta els moviments oculars i les seves alteracions, reduint un 50% el nombre de segones intervencions i permetent una exploració objectiva de precisió.
Sector Terapèutica, medtech, diagnòstic

Etapa de desenvolupament

  • Recerca bàsica
  • Desenvolupament
  • Aprovació i llançament
  • Assaig clínic / Validació
  • Pre-industrialització
  • Comercialització