Innovació / Projectes

FaceRehab · Facial paralysis Rehabilitation at home

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu participa en el projecte FaceRehab, en el que es desenvoluparà un producte innovador que facilitarà la realització d'exercicis de rehabilitació facial per a persones afectades de paràlisi facial. Es confeccionarà un nou programari, desenvolupat i controlat per terapeutes, associat a una aplicació digital.

La solució intel·ligent FaceRehab contribuirà a integrar les accions dels i les cuidadors/es formals (professionals mèdics) i informals (cuidadors/es i familiars) mitjançant una solució comuna basada en les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), ampliant els programes de rehabilitació realitzats en entorns hospitalaris o a l'entorn comunitari (per exemple, centre d'atenció domiciliària o el domicili del pacient).

FaceRehab repercutirà en la salut proporcionant un nou model de servei que pugui reduir els costos associats a l'atenció sanitària de les persones amb paràlisi facial, però mantenint la relació amb els i les cuidadors/es.

Entitats participants: Instituto Pedro Nunes, Centro de Medicina Fisica e Reabilitação - Fisioermesinde, Think Digital, Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation - Rehazenter, Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
Nº de referència: AC21_1/00004 (aal-2020-7-210-CP)
Ajut concedit: 164.923,00 €
Data d'inici: 01/05/2021
Duració del projecte: 2 anys
Investigador principal: Dr. Raffaele Fiorillo

Enllaços d'interès

Web FaceRehab

AAL Projecte FaceRehab