Innovació / Projectes

EXORAPI

La Fundació Sant Joan de Déu participa en el projecte EXORAPI · "Personalització de EXOsquelets pediàtrics com a alternativa a la teRÀPIa física de nens amb malalties neuromusculars greus" que té com a número d'expedient RTC-2016-4728-1.

La finalitat del projecte EXORAPI és desenvolupar, implementar i validar un exosquelet de marxa per a ús terapèutic en els nens afectats de Distròfia Muscular de Duchenne, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i atraçar l'empitjorament de la seva condició física.

L'equip que desenvolupa el projecte està format per un consorci multidisciplinar, que reuneix tot el coneixement científic necessari en enginyeria i medicina per aconseguir l'exosquelet pediàtric adaptat a la malaltia de Distròfia Muscular de Duchenne.

El consorci està liderat per Marsi Bionics, i format per Escribano Mechanical & Engineering, Eurecat amb l'assessorament de Duchenne Parent Project España, Centro de Automática y Robótica (CSIC-UPM) i el Servei de Rehabilitació de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona - Fundació Sant Joan de Déu, on participa la Dra. Anna Febrer.

Sobre el projecte

Duració del projecte: 3 anys

Data d'inici: 01/01/2016

Data d'acabament: 31/12/2019

Cost Total del Projecte coordinat: 71.153,20 euros.

Investigadora principal: Anna Febrer

Este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Economía Industria y Competitividad - Retos colaboración convocatoria 2016 del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Cofinanciado por Fondo Europeo De Desarrolo Regional (FEDER) - Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad.