Innovació / Projectes

COGNIVITRA – COGNItive VItality TRAining at home

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu participa en el projecte COGNIVITRA, en el que es desenvoluparà un producte innovador i efectiu que proporcionarà solucions per a l'entrenament cognitiu i l'ampliarà amb estimulació física per a persones en risc de desenvolupar malalties neurodegeneratives.

COGNIVITRA és un projecte que combina l'atenció mèdica i les noves tecnologies: es desenvoluparà una eina que farà ús de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) per integrar en dispositius i eines tecnològiques tant les accions terapèutiques formals (professionals mèdics) com les informals (cuidadors i familiars) que han de rebre aquests pacients. Això permetrà realitzar en els mateixos domicilis dels pacients els programes d'estimulació cognitiva i física que es duen a terme actualment als centres hospitalaris o clínics, millorant l'adherència a les teràpies.

S'espera que COGNIVITRA tingui un impacte positiu en l'atenció mèdica a l'hora de proporcionar un nou model de servei, que permetrà reduir els costs associats a l'assistència mèdica per a persones amb risc de patir un deteriorament cognitiu, però al mateix temps mantenint la relació dels cuidadors amb els pacients. Per aquest motiu, el projecte COGNIVITRA implicarà professionals, cuidadors i familiars, així com també als usuaris i usuàries finals tant en el disseny del producte com en la seva validació.

Entitats participants: Instituto Pedro Nunes, NeuroInova, Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation - Rehazenter, Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
Nº de referència:  AC18/00015
Ajut concedit: 93.170,00 €
Data d'inici:  01/01/2019
Duració del projecte: 3 anys
Investigador principal: Dr. Antoni Callén

Informació relacionada

AAL Europe – COGNIVITRA

COGNIVITRA

COGNIVITRA: Entrenament cognitiu i físic per patologies neurodegeneratives des de casa. SJD Recerca.