Innovació / Projectes

Betaina

Problema o necessitat

Prevenció de l'obesitat infantil.

El creixement primerenc accelerat és un factor de risc fort i modificable per a l'obesitat infantil.

Proposta Modificar la composició de la llet materna per a disminuir el risc d'obesitat infantil, mitjançant un compost de betaina, administrant directament a la mare durant la lactància, o alternativament directament al pacient durant la infància el nombre de segones intervencions i permetent una exploració objectiva de precisió.
Sector Farmacèutic

Etapa de desenvolupament

  • Recerca bàsica
  • Desenvolupament
  • Aprovació i llançament
  • Assaig clínic / Validació
  • Pre-industrialització
  • Comercialització