Innovació / Projectes

BASE 3D · FUSE3D

L'agrupació emergent BASE3D, coordinada per CIM UPC, és una agrupació de centres de recerca nascuda per potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació en Impressió 3D, i que s'ha proposat augmentar els TRL (Technology Readiness Level) de diverses línies de fabricació de tecnologies de fabricació additiva.

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona lidera el projecte FUSE3D - Tecnologies per a deposició de material semifós

Fuse3D, se centra en la millora dels sistemes de conformació de peces per deposició de material calent en forma semi-fosa o pastosa, aplicable fonamentalment a materials plàstics, metàl·lics o mixtes (plàstic / metàl·lic / ceràmic / inorgànic). Materials que poden presentar-se sols o hibridats per adquirir noves funcionalitats o fer viable el seu processat mitjançant mètodes més eficients I sostenibles, beneficiant-se dels avantatges que aporta la Fabricació Additiva i obrint les noves àrees d'usos i aplicacions fins ara inexplorades.

Codi operació coordinada/Referència del projecte: 001-P-001646
Data d’inici: 01/01/2019

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 2014-20 de Catalunya amb el suport del Departament de Recerca i Universitats.