Innovació / Projectes

ACADOM, assegurant la continuïtat assistencial domiciliària

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona lidera aquest projecte en el que es pretén facilitar la continuació assistencial en l'àrea de les teràpies de rehabilitació mitjançant la telemedicina.

Per això es desenvoluparà un sistema que tindrà trets diferencials i altament innovadors en el camp de la rehabilitació domiciliària.

Es faran servir sistemes intel·ligents, que suggereixin itineraris de teràpia i s'adaptin automàticament a l'evolució del pacient, i sistemes de reconeixement de veu. Aquestes funcionalitats són especialment complicades en el cas d'infants amb dificultats cognitives i de la parla greus degudes a patologies com el Dany Cerebral Adquirit (DCA) o amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL).

Entitats participants: Itchycoo-Labs, Verbio, Omada Interactiva, i2CAT, HSJD, FSJD
Nº de referència: COMRDI15-1-0026
Ajut concedit: 631.792,12 euros
Data d'inici: 15 d'octubre de 2016

Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER amb el suport d'ACCIÓ - Generalitat de Catalunya.