Mariona Farrés Tarafa

Investigador

mariona.farres@sjd.edu.es

Perfils professionals a les xarxes

Webs relacionades

Últimes publicacions

Més publicacions

Projectes

Nom del projecte:
Adaptación al castellano y estudio de fiabilidad y validez de la Escala de Valoración de Competencias Enfermeras en Simulación de Crighton (C-SEI)
Investigador/a principal
Mariona Farrés Tarafa
Entitat/es finançadora/es:
Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona
Codi
PR-1923-14
Data de inici-fi:
2015 - 2019
Més projectes