Àrea Privada

Intranet · Portal de comunicació interna

El personal de Sant Joan de Déu disposa d'una Intranet pròpia. En aquest portal, els professionals troben tota la informació necessària per dur a terme la seva feina.

Accés la intranet