Un estudi testat en ratolins descobreix que un tractament antioxidant podria atenuar l'impacte de l'exposició del fetus a l'alcohol

L'estudi ha estat realitzat per la Dra. Laura Almeida Toledano, investigadora de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu del grup "Ambient i complicacions en l'embaràs", Vicente Andreu (IDIBAPS) i Mariona Serra; i publicat a la revista científica Journal of Molecular Sciences.

El trastorn de l'espectre alcohòlic fetal és la principal causa prevenible de discapacitat intel·lectual en el món occidental. Tot i que el consum compulsiu d'alcohol és el patró d'exposició a l'alcohol prenatal més estudiat, altres tipus d'exposició, com el Mediterrani (és a dir, en menors quantitats, però major freqüència de consum), també són comuns en algunes àrees geogràfiques.

L'alcohol consumit per la mare durant la gestació provoca alteracions en el desenvolupament de les diferents regions del sistema cerebral del nadó. Aquestes lesions en el sistema cerebral són permanents, i actualment encara no existeix cap tractament curatiu per tractar-les.

"Hem vist que l'administració d'un tractament amb l'antioxidant epigalocatequina-3-galato (EGCG), experimentat en model animal, pot ajudar a atenuar els símptomes derivats del consum d'alcohol en la mare durant l'embaràs sobre el nadó." Comenta la Dra. Laura Almeida-Toledano, primera autora de l'article.

Per desenvolupar l'estudi, es van fer 6 grups de ratolins en procés de gestació. Al primer grup, se li subministrava etanol amb un patró de consum mediterrani (les dosis d'alcohol s'administren al llarg de tot el dia); al segon, se li subministrava etanol amb un patró de consum compulsiu (s'administrava una sola dosi d'alcohol); en el tercer i quart grup es complementava aquest patró de consum amb el tractament antioxidant (EGCG); els grups 5 i 6 eren els grups control. El grup d'investigació va recollir mostres de teixit cerebral i placentari en els ratolins nascuts, després de 19 dies de gestació.

"Els resultats han mostrat que l'exposició prenatal a l'alcohol provocava una restricció del creixement fetal i produïa desequilibris dels factors angiogènics placentaris, que són aquells que regulen el creixement de nous vasos sanguinis. A més, aquesta exposició va augmentar l'estrès oxidatiu i va provocar alteracions significatives en la maduració neuronal i la diferenciació d'astròcits." Explica l'equip d'investigació.

L'antioxidant epigalocatequina-3-galato (EGCG) com a factor de protecció

Els resultats obtinguts en els ratolins que havien rebut la teràpia amb l'antioxidant EGCG conjuntament amb el consum d'alcohol, mostraven que aquestes cries presentaven un pes al néixer comparable als controls; i tenien un patró de maduració neuronal i diferenciació astrocitària adequat a l'edat gestacional.

"Davant d'aquests resultats podem concloure que subministrar antioxidants EGCG a les ratolines gestants podria millorar la restricció del creixement fetal, protegir els processos de neurodesenvolupament i, en general, atenuar els canvis induïts per l'alcohol que causen la síndrome alcohòlic fetal." Conclou la investigadora Laura Almeida Toledano.

Els propers passos d'aquesta investigació seran, per una banda, comprovar quin és l'efecte de subministrar EGCG durant els primers 2-3 mesos de vida dels ratolins. I si els resultats són els esperats, es podria plantejar un assaig clínic amb grups de risc de dones embarassades, per comprovar-ne els resultats.

L'estudi s'emmarca dins del grup de recerca "Ambient i complicacions en l'embaràs" liderat per la Dra. Lola Gómez Roig, dins de la línia sobre l'estudi de l'exposició de tòxics durant l'embaràs, i el GRIE (Grup de Recerca Infància i Entorn) liderat pel Dr. Óscar García Algar.

Estudis anteriors han posat de manifest la infravaloració del risc de consumir alcohol durant l'embaràs i la importància de realitzar polítiques de sensibilització sobre els efectes negatius de l'alcohol durant aquest període de temps.

Article de referència

Almeida-Toledano L, Andreu-Fernández V, Aras-López R, García-Algar Ó, Martínez L, Gómez-Roig MD. Epigallocatechin Gallate Ameliorates the Effects of Prenatal Alcohol Exposure in a Fetal Alcohol Spectrum Disorder-Like Mouse Model. International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(2):715.

Aquest descobriment podria obrir la porta a trobar un tractament preventiu al Trastorn de l'Espectre Alcohòlic Fetal.

Vols compartir aquesta notícia?