Dos articles de l'IRSJD obtenen els premis a la recerca 2021 de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Els articles liderats per les investigadores Carmen Muñoz Almagro i Núria Herranz s'enduen els premis a les millors publicacions científiques en els premis a la recerca 2021 de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Un estudi sobre la infecció de SARS-Cov-2 en infants

L’equip investigador va observar que un 17,5% dels infants que han conviscut amb un pare o mare malalt de COVID-19 també ha contret el virus. És un percentatge molt semblant al que s'ha identificat en els adults que han estat en contacte amb un convivent infectat (18,9%). Això porta als investigadors a concloure que els infants s'infecten igual que els adults quan estan exposats a una font d'infecció. Però la malaltia es manifesta molt més lleu en els nens i nenes que en els adults, ja que més del 99% dels menors no mostraven símptomes o aquests eren poc importants.

En la majoria dels casos, la família no va sospitar que aquests infants poguessin haver estat infectats perquè no van presentar símptomes o van presentar símptomes molt lleus, principalment febre, en el termini d'entre 7 abans a 14 dies després que el progenitor fos diagnosticat.

L’estudi s’ha emmarcat dins de la plataforma Kids Corona, liderada per l’Hospital Sant Joan de Déu, i ha comptat amb la participació de l’equip investigador format per: Pedro Brotons, Cristian Launes, Elena Buetas, Vicky Fumado, Desiree Henares, Mariona Fernandez de Sevilla, Alba Redin, Laura Fuente-Soro, Daniel Cuadras, Maria Mele, Cristina Jou, Pere Millat, Iolanda Jordan, Juan Jose Garcia-Garcia, Quique Bassat i Carmen Muñoz-Almagro.

Incorporar la visió dels pares en les guies de pràctica clínica, especialment en l’encefalopatia hipòxic-isquèmica

L’article liderat per la investigadora Núria Herranz descriu el procés metodològic qualitatiu que s’ha seguit per a desenvolupar una guia per a pares i mares de nounats amb encefalopatia hipòxic-isquèmica que han rebut hipotèrmia terapèutica, com a intervenció terapèutica. Aquesta guia per a famílies forma part d’un annex de les guies de pràctica clínica dirigides a professionals mèdics i infermers. 

La guia construïda a partir de l’experiència de les famílies gira al voltant de 16 preguntes i un glossari, sobre que és l'encefalopatia hipòxic-isquèmica, el seu tractament, la cura cap aquests infants, quin és el futur i les diferents estratègies per afrontar els reptes que van trobant.

Gràcies a aquest article l’equip de treball creu que pot ser d’interès per altres professionals que vulguin desenvolupar projectes semblants, ja que mostren el procés metodològic seguit i detallen totes les dificultats que han anat trobant. L’estudi il·lustra de forma pràctica com es pot incorporar la perspectiva de les famílies en el desenvolupament de les guies de pràctica clínica.

L’equip de treball ha comptat amb la participació de Nuria Herranz-Rubia, Verónica Violant, Albert Balaguer i Ana Noreña-Peña.

Els premis han estat entregats pel Dr. Jaume Pérez el dimecres 10 de març dins dels actes de la setmana de Sant Joan de Déu.

Vols compartir aquesta notícia?