“La Unitat d’Assaig Clínics de l’Hospital Sant Joan de Déu destaca per ser la única unitat de l’Estat que concentra totes les especialitats pediàtriques en un únic centre”

Joana Claverol coordina la Unitat d'Assaig Clínics (UAC) de la Fundació Sant Joan de Déu per a la recerca, formada per cinc infermeres, una administrativa i una tècnica de farmàcia. En tres anys han aconseguit posicionar la UAC en un pol d'atracció d'assaigs clínics tant nacionals com europeus i, en poc temps, esperen fer el salt a nivell global, entrant a formar part dels centres d'excel·lència d'investigació clínica pediàtrica.

La Unitat d'Assaigs Clínics està format per les infermeres: Palmira Santin, Laura Solé, Cristina Llanos, Marta Sánchez i Mari Molero; l'administrativa Rosa Morales i la tècnica en farmàcia Alba Murciano.

La Unitat d'Assaigs Clínics actualment treballa en estudis comercials i no comercials, en que es diferencien els uns dels altres?

En el cas dels estudis comercials la indústria farmacèutica contacta amb nosaltres per a poder realitzar l'assaig a l'Hospital Sant Joan de Déu. La UAC s'encarrega de buscar l'investigador més adient per a dur-lo a terme. Primer ens reunim amb l'investigador i li mostrem tota la informació de l'assaig: un resum, la descripció del producte, les condicions de l'assaig... a partir d'aquesta informació l'investigador decideix si vol realitzar l'assaig i quins nens en formaran part. El següent pas el fa l'empresa farmacèutica, decidint si el nostre centre serà l'escollit per a realitzar el seu assaig. Actualment estaríem parlant que aproximadament el 80% dels nostres estudis són comercials. Per contra els assaigs clínics no comercials representen entre un 10% i un 20%; i en aquest cas és l'investigador del nostre centre qui contacta amb la UAC, per a la realització de l'assaig.

Com heu aconseguit que ens menys de tres anys la Unitat d'Assaigs Clínics s'hagi posicionat com a pol d'atracció d'estudis comercials?

La clau d'aquest èxit es deu bàsicament a dos factors. El primer va ser el canvi en la regulació europea referent als assaigs clínics. Fins a 2007 la majoria d'assaigs clínics obviaven la població pediàtrica, això provocava que molts dels fàrmacs utilitzats en pediatria no presentaven indicacions per a nens; es desconeixia la dosis correcta, el perfil de seguretat...  A causa d'això, la Comissió Europea va establir una regulació d'obligat compliment i totes les companyies farmacèutiques van haver d'incloure nens en el seus estudis si la malaltia existia també en la població infantil. Això va ser una gran oportunitat que nosaltres vam aprofitar. En segon lloc, vam promocionar la Unitat a nivell europeu, ja que som la única unitat a nivell espanyol que concentra totes les especialitats pediàtriques en un únic centre. Aquest fet facilita el treball a la indústria farmacèutica, només han de trucar a una única finestra i nosaltres els gestionem tot el procés.

Actualment quines són les xarxes d'estudis clínics on podem trobar la UAC?

Gràcies a la nostra feina a nivell de comunicació externa hem aconseguit integrar-nos a nivell europeu dins d'un grup anomenat ENPREMA (European Network for Pediatric research, European medicines agency...), ens hem posicionat amb FarmaIndústria que porta tota la Federació de la Indústria Farmacèutica, i amb les CROs que gestionen tots els assaigs clínics per a l'industria. També formem part de la xarxa PRINTO (Pediatric Rheumatology INternational Trials Organisation) dedicada als estudis clínics en reumatologia, la xarxa PENTA dedicada a l'estudi del VIH i la xarxa ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer) dedicada als estudis en càncer infantil. Finalment a nivell espanyol formem part de la xarxa SAMID dedicada a la Investigació en Salut Materno-Infantil i del Desenvolupament.

Quin futur ens deparà la Unitat d'Assaigs Clínics?

Fa tres anys la UAC es va crear per posicionar a l'Hospital Sant Joan de Déu i la seva recerca com a líders en la recerca clínica pediàtrica, ja que és un hospital molt potent a nivell assistencial i es volia anar un pas endavant impulsant la recerca. Tres anys desprès els números ens avalen i podem dir que hem aconseguit ser un pol d'atracció. Això ens dona avantatge davant la possibilitat de rebre projectes de fora pels nostres investigadors i pacients. Ara el que desitgem és entrar a formar part de les xarxes internacionals de centres d'excel·lència d'investigació clínica pediàtrica. Entrar en aquesta xarxa ens suposaria entrar en una altra dimensió, és a dir posicionar la UAC a nivell global. I això ens facilitaria poder formar part de projectes molt més ambiciosos.

Vols compartir aquesta entrevista?