Defensa tesi doctoral: Regina Vila Badia

Aula de 10 de la Facultat de Medicina · UB i Online

12h

"Experiències traumàtiques en la infància i conductes suïcides en pacients amb un primer episodi psicòtic"

Tesi realitzada per Regina Vila Badia. La tesi ha estat dirigida per la Dra. Judith Usall i Rodié, coordinadora del grup de recerca "Etiopatogènia i tractament dels trastorns mentals greus (MERITT)" de l'IRSJD.

La defensa de la tesi es realitzarà presencialment a l’Aula 10 de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i online (sol·licitar enllaç al formulari de sota).

Nota pels assistents online: cal tenir el micròfon i el vídeo tancats durant tota la defensa, quan el tribunal ho permeti després de la qualificació, podreu obrir-los i tindreu a la vostra disposició la sessió oberta per interactuar amb els ponents.

Resum

L'impacte de les experiències traumàtiques en la infància (ETIs) té conseqüències importants en la salut física i mental d'infants i adolescents no només en aquesta etapa vital sinó també conseqüències en l'edat adulta. Patir una ETI s'ha associat amb una pitjor salut mental i amb un increment de trastorns psiquiàtrics, entre aquests, els trastorns psicòtics. Per altra banda, les conductes suïcides (CS) han augmentat en els últims anys, associant-se també a una pitjor salut mental. Concretament, en les persones que pateixen un primer episodi psicòtic (PEP) aquestes conductes són d'especial importància, ja que es donen en un 60%. La relació entre les ETIs i les CS en PEP no ha estat gaire estudiada, però en població general s'ha vist un increment de CS en persones que han patit una ETI. Per tant, una detecció precoç de les ETIs i alhora, de les CS pot esdevenir de vital importància per prevenir problemes de salut mental, entre aquests el fet de patir un PEP.

Sol·licitar enllaç per la connexió

* Els camps són obligatoris

En aquest correu electrònic rebrà l’enllaç d’accés, quan estigui disponible. // En este correo electrónico recibirá el enlace de acceso cuando este disponible.

Vols compartir aquesta notícia?