Innovació / Projectes

App e-Pedia SJD

Problema o necessitat

Falta d'accés a contingut actualitzat en l'evidència científica a infermeres i metges a peu de llit.
Reducció del temps d'accés a contingut clínic de suport a la pràctica assistencial.
Falta de protocol·lització i seguretat en l'assistència.

Proposta

Aplicació mòbil dirigida a infermeres i infermers del HSJD que prestin assistència al pacient pediàtric de manera habitual o esporàdica.

L'App ofereix: Documentació; Escales de valoració amb avaluació final; Seqüències d'actuació; Taules d'agrupació de contingut; Calculadores; Accés a "Via Parenteral" del HSJD, Vídeos dinàmics, curts i pràctics que donen suport a diferents procediments.

Sector Terapèutica, medtech

Etapa de desenvolupament

  • Recerca bàsica
  • Desenvolupament
  • Aprovació i llançament
  • Assaig clínic / Validació
  • Pre-industrialització
  • Comercialització