La Fundació

Transparència

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu fa pública la següent informació:

Composició Patronat

President

 • Grmà. Jesús Pineda Sánchez Germà de l'Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu

Vocals

 • Mgfic. Sr. Joan Elias Garcia Rector de la Universitat de Barcelona
 • Dr. Domènec Espriu Climent Vicerector de l'Àrea de Recerca i Transferència de la Universitat de Barcelona
 • Dr. Jordi Berenguer Sau Vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació de la Universitat Politècnica de Catalunya
 • Dr. Manuel del Castillo Rey Gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
 • Dra. Lorena Molina Raya Directora del Campus Docent Sant Joan de Déu
 • Sr. Enric Mangas Monge Director del Parc Sanitari Sant Joan de Déu
 • Dra. Montserrat Esquerda Aresté Directora de l’Institut Borja de Bioètica

Secretaria

 • Sra. Natàlia Pérez Neira Directora financera de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Comitè Directiu

 • Sr. Emili Bargalló Angerri Director de la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu
 • Sra. Roser Arnalte Olloquequi Cap de Promoció i Gestió de la Recerca
 • Sra. Ana Maria Merino Márquez Cap de Coneixement i Comunicació Científica
 • Sra. Clara Goula Mallofré Cap d’Administració i Finances
 • Sra. Vanessa Andrés Romero Cap de Recursos Humans
 • Sra. Joana Claverol Cap de la Unitat d'Assaigs Clínics
 • Dr. Josep Maria Haro Abad Director de Docència, Recerca i Innovació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu
 • Dr. Jaume Pérez Payarols Director d’Innovació de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Documents informatius

Estatuts de la "Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu"

Informe d'Auditoria independent i Comptes anuals de l'exercici 2020

Informe d'Auditoria independent i Comptes anuals de l'exercici 2019

Informe d'Auditoria independent i Comptes anuals de l'exercici 2018

Informe d'Auditoria independent i Comptes anuals de l'exercici 2017

Informe d'Auditoria independent i Comptes anuals de l'exercici 2016

Informe d'Auditoria independent i Comptes anuals de l'exercici 2015

Informe d'Auditoria independent i Comptes anuals de l'exercici 2014